Mély megértésből következő
magas szintű megoldások

Mire van a legnagyobb szükségünk minden helyzetben?
ERŐS ÖNFEGYELEMRE

otthoni online képzés

mert ettől függ, hogy mennyire tudunk:
• a kihívásokkal megküzdeni,
• alkalmazkodni, kitartani, változtatni,
• a munkában és a kapcsolatokban
• szabályozottabb, hatékonyabb,
• türelmesebb és koncentráltabb lenni.

Tanulj meg önfegyelmezettebb lenni, hogy a legnehezebb helyzetből is a legjobbat hozhasd ki.

Az együtthatás erejével

Minden problémád 4 szinten érint, ezek határozzák meg minden erőfeszítésed eredményét:

Tettek
fizikai körülmények szintjén

Hangulatok
érzelmek szintjén

Megértés
értelem szintjén

Énkép
egó szintjén

Tettek
fizikai körülmények szintjén

Hangulatok
érzelmek szintjén

Megértés
értelem szintjén

Énkép
egó szintjén

A mély megértés azt jelenti,

hogy mindig tudod, mire kell fókuszálnod mind a 4 szinten a hatékony megoldás érdekében. Mély, sorsdöntő változásokat elérni úgy lehetséges, ha mélyen átlátod a helyzeteket, mert csak ezáltal fogod tudni hiánytalanul kezelni. Így kevesebb energiával sokkal nagyobb eredményt érhetsz el az életed bármely területén, mint eddig.

Miben tudod hasznát venni?

Kezdetben:

Az aktuális problémáid megoldásában.

Komolyabban:

Az életed egyes területeinek javítására
az egészség, a kapcsolatok és a munka terén, a külső-belső változás hatékonyabb elérésében, illetve bizonyos képességeid, szokásaid, hozzáállásod fejlesztésében.

Megvalósítva:

Az életed teljes rendbetételében
A hatékonyság, kiegyensúlyozottság, felszabadultság és a boldogság elérésében az önfejlesztés és önmegvalósítás folyamatán keresztül.

AZ ÉRDEMES ÉLET MEGOLDÁS RENDSZERE

Minden nehézséged a helyes megoldás ismeretének hiányából fakad.

Az Érdemes Élet valójában:
A MÉLY MEGÉRTÉS MÓDSZERTANA

Ha őszintén belegondolsz, most is minden eredményed a megértésedtől függ.
Akkor miért ne ezt tökéletesítsük? Ez a legcélravezetőbb, amit tehetünk.

Az Érdemes Élet rendszere rámutat,
hogy milyen alapelvek, szempontok szerint nyerhetsz olyan rálátást a problémáidra, hogy összeálljon a hiányzó kép a megoldáshoz, és biztos tudással áld meg, hogy minden körülmények között ura lehess a helyzetnek.

A probléma megoldás szintjei

A probléma megoldás természetes szintjei
az érzékelés különböző mélysége alapján

A belső működésünk meghatározza, hogyan lehet helyesen és mélyen, vagy helytelenül és felszínesen feldolgozni egy információt, egy érzelmet vagy egy élethelyzetet. A feszültség és a betegség azt jelzi, hogy valamit nem jól csinálunk. Ha valóban kielégítő előrelépést szeretnénk, akkor meg kell értenünk, hogy annak mi a természetes, működő, egyértelmű folyamata.
A helyes megoldás mindig magasabb szinten van, mint ahol érzékeljük a problémát.


1. A tettek szintje

A nehézségeinket jellemzően csak a tettek és a viselkedés szintjén próbáljuk előremozdítani. Ide tartoznak mindazok a gondolataink, érzelmeink és elveink is, melyekkel a külső hatásokra reagálunk. Annak ellenére, hogy a törekvéseink sokszor az energiánk 200%-át teszik ki, azt tapasztaljuk, hogy valami mégis hiányzik a megoldáshoz, a várt elégedettséghez. Ugyanúgy, ahogy egy betegség esetén a tüneti kezelés önmagában kevés, az élethelyzeteink esetében is az. A természetünk és a környezetünk is igényli, hogy a további három szintre is egyformán fókuszáljunk.


2. Az érzelmek szintje

Nem az érzelmeknek kellene befolyásolniuk bennünket, hanem a nekünk kellene az érzelmeinket irányítanunk. Másképp a minden nehézségben jelen lévő negatív érzések, feszültségek, aggodalmak, félelemek, düh, késztetések maguk alá gyűrnek. Ha nem tudjuk, hogyan kell megfelelően hozzáállni az érzelmekhez, tovább rontjuk a helyzetet, és elfojtásokat, újabb feszültségeket okozunk magunknak és másoknak. Ezek tovább mélyítik, nehezítik a problémáinkat, növelve a szenvedésünket. Ezért az érdemes élethez elengedhetetlen, hogy megtanuljuk saját érzéseinket és mások érzelmeit feszültség mentesen kezelni, mert enélkül nem tudunk megfelelően viszonyulni a helyzetekhez. Ez elengedhetetlen, ha kézbe akarjuk venni az életünk irányítását. Az érzelmeket természetes módon változtatni csak az alábbi két mélyebb szint ismeretével lehetséges.


3. Az értelem szintje

Amikor csak a külső körülmények megértésére és megoldására használjuk az értelmünket, az lehet bármilyen részletes, hiányozni fog belőle a megoldáshoz szükséges teljesség, ezért maximum látszatmegoldásokhoz vezethet. Az értelem feladata az, hogy megértse a probléma okát minden szinten, és a gyökerét kezelve oldja meg, minél nagyobb összhangot teremtve kívül-belül. Az értelmi képességünket csak így leszünk képesek kihasználni, és ettől függ, hogy a lehetőségeinket mennyire tudjuk észrevenni és megvalósítani. Az ezen a téren való előrelépés a legfontosabb, mert képessé tesz megoldani még azokat a problémáidat is, melyekkel idáig egész életünkben küzdöttünk, és fokozatosan fejleszti az életünk minőségét.


4. Az önérzet szintje

Bármilyen kézzelfogható a külső problémánk, a küzdelmünk vagy a betegségünk, ezek oka mint mélyen az egónkban, az én-képzetünkben gyökerezik. E miatt fáj, ezért szenvedünk, itt vannak a berögzült korlátaink és elképzeléseink. Egy szóval ez a sorsunk tengelye. Ezért mi sem természetesebb, mint hogy minden gondunkat az ezen a szinten okozott zavar helyreállításával kezdjük megoldani. A legnagyobb probléma, hogy mivel kívülre fókuszálunk, figyelmen kívül hagyjuk ezt a valódi akadályt, ezért esélyünk sincs a helyes megoldást választani. A tudatunk mélyén csak a külső elrendezésekben hiszünk annak ellenére, hogy a napnál is világosabb, hogy a jelenlegi képességeink is mind a belső erőforrásainktól függnek, az elképzeléseinktől, az érzelmeinktől, az értelmi képességünktől. Az Érdemes Élet megtanít, hogyan lehet megérteni a hiányosságokat és helyrerakni a félreértéseket, hogy egy sokkal jobb életed lehessen. Amíg belül nincs rend, hidd el kívül sem lesz. A rend nagyon is lehetséges, csak az alapelveket kell megérteni. Másképp elpazaroljuk a lehetőségeinket, az energiánkat, és rendszeresen feszültségbe, kiszolgáltatott helyzetekbe kerülünk.

Nagy A. Csongor

Nagy A. Csongor

A célom az, hogy elérhetővé tegyem a fejlődésnek azt a természetünkből következő, logikus folyamatát, mely által megérthetjük a belső működésünket, és elkezdhetjük a belső és külső problémáinkat szisztematikusan megoldani.

25 éve a problémák mély megoldása, a fejlődés és az önismeret a szakterületem, 20 évig szerzetesként, jelenleg íróként és tanácsadóként.

Azt tapasztaltam, hogy hiába tűzünk ki magunknak egy jó célt, mégsem leszünk képesek elérni addig, amíg nem tudjuk, hogyan változtathatunk a természetünk nemkívánatos tulajdonságain. Még akkor sem jutunk kellőképpen előre, ha a legjobb utat választjuk, amíg ezt meg nem értjük. Ezért kezdtem el a munkám során ezt a területet mélyen tanulmányozni.

Az emberi természetünk egy törvények által működő rendszer, világos, hogy ennek ismerete szükséges minden probléma megoldásához. Ez a legfontosabb eszközünk – ha nem jól használjuk, bajt okoz, ha megértjük, akkor sokkal jobb megoldáshoz vezet.

Ebben tudok segíteni, hogy miként lehet a fejlődésed által a problémáidat mélyebben, és ezáltal sokkal jobban megoldani, az életben jobban érvényesülni, kevesebb feszültséggel élni, egészséges, kiegyensúlyozott hozzáállást kialakítani, a kapcsolataidat jobban kezelni, és a munkádban magadra találni.

Az alábbiakban a különböző területeken szerzett tapasztalataimról írok.

Tovább olvasom

Az oktatás egy életre megutáltatta velem a kényszert, ezért már kora gyerekkoromban kialakult, hogy csak azt vagyok hajlandó elfogadni, aminek van értelme, és csak abban hiszek, ami észszerű. Gyerekként a lelki világom a művészet felé húzott, amit az előbbiek tekintetében inkább neveznék keresésnek, mely az identitásra, az élet értelmére és értékeire irányult. Ez teret nyitott a különböző filozófiák tanulmányozására. Soha nem szerettem az öncélú, nyakatekert, elvont spekulációkat, ehelyett egyértelmű, világos, tiszta, összefüggő válaszokat kerestem az élet problémáira. Az érzelmi és a logikus gondolkodás kiegyensúlyozott aránya a természetemben nagy hasznomra vált az emberismeret és a probléma megoldás – mindkettőt igénylő – összetett folyamatában.

Önfejlesztés. Tiszta volt számomra, hogy önfejlesztés nélkül, csak a szakmai kiválóság fejlesztésével, nem fog jól működni az életem, és bármilyen sikereket érek is el, mindig hiány érzetem marad, míg belső hiányaim vannak. Az önfejlesztésben a legteljesebb rendszert kerestem, és ez – alapos kutatást követően – a Védikus tudományokhoz vezetett, ahol végre az élet problémáival kapcsolatos kérdéseimre a válaszokat hiánytalanul, világosan és logikusan megtaláltam. Megértettem, hogy ez több, mint tudás, egy olyan életmód, ami a tudás megvalósításához vezet.

Szerzetesi élet és emberismeret. Bármibe kezdtem, azt megfontoltan és komolyan akartam művelni. Ezért úgy döntöttem, hogy az életemet komolyan az önfejlesztésnek szentelem, és ennek érdekében több mint 20 évig szerzetesként éltem. Ez nagyon intenzív és tanulságos időszak volt, az önfegyelem és a lelki képzés magasiskolája, sok mély megvalósítással. Ez idő alatt természetközelben, egy biofarmon éltem egyszerű, lemondott életet, és a magas szintű gondolkodás elve által vezérelve a folyamatos tanulásra, önfenntartásra és a kötöttségektől való felszabadulásra törekedve. A szigorú napirend, a hajnali négy órai kelés, két-három órás meditáció, a napi rendszeres tanulás, a rend és önfegyelem, mint önfejlesztő gyakorlatok, a természetem részévé váltak. Ezen túl az emberekkel való sokoldalú foglalkozás, életük segítése és a lelki világuk mély megismerése úgy érzem, több életnyi tapasztalattal ajándékozott meg. Mindemellett, azt gondoltam, hogy egy szerzetesnek gyakorlatiasnak, képzettnek kell lennie, az élet fő területeihez értenie kell. A 20 év alatt legalább 15 indiai tanulmányút és sok, ma is alkalmazott kutatás eredménye kapcsolódik az életem ezen időszakához.

Vezetés és tanácsadás. A menedzsmenttel való találkozásom ott kezdődött, hogy művészeti képesítésem miatt elvállaltam egy művészeti stúdió vezetését, majd templomok tervezését, építési és művészeti munkálatainak koordinálását végeztem. Pár év után beruházás fejlesztési igazgató lettem egy 250 hektáros projekt tervezését és kivitelezését vezetve. Folyamatosan képeztem magam, részt vettem az Euromenedzser vezető képzésesein, és sok szakkönyvet áttanulmányoztam ebben a témában. Később szervezetfejlesztési igazgatóként tevékenykedtem, és közösség építéssel foglalkoztam.
Ebben az időben Indiában, Bombayben egy jól működő nemzetközi tanácsadói modellt tanulmányoztam és integráltam a magyarországi viszonyokra, létrehozva egy közösségépítő Tanácsadó Rendszert, melyet a tanácsadók tanácsadójaként évekig vezettem. Ez egy kiváló modell, mely alkalmas bármely szervezet, közösség vagy vállalat motivációs szintjének, probléma megoldó kultúrájának és hatékonyságának minőségfejlesztésére.
Mivel a szerzetesi élettel valljuk be, sok embernek előítéletei vannak, rájöttem, hogy ez akadály az olyan mindenkit érintő, közös értékek közvetítésében, amit másként az emberek szívesen fogadnának. A cél érdekében, egy magasabb rendű elv elérése által vezérelve, 2011-től a civil életben folytatom az önfejlesztés oktatását tanácsadóként és íróként.

Jó érzéssel mondhatom, hogy sikeres vagyok, mert kényszer nélkül, nyugodtan és szabadon annak élhetek, amit igazán szeretek, az elveimben nem kötve kompromisszumot.

Mindenki az Érdemes Életre vágyik. Csak arra kérlek, hogy próbáld ki, és győződj meg róla személyesen. Köszönöm!

Érdemes Életet kívánok Neked!

INTELLIGENS GYÓGYULÁS

könyv

Hogyan lehet az érzelmeinkhez úgy hozzáállni, hogy az ne feszültséghez és rendellenességekhez vezessen, hanem mély megoldásokhoz és kiegyensúlyozottsághoz?

Maradj kapcsolatban!

Értesítések kérése a megjelenő új könyvekről, előadásokról, eseményekről, videókról, cikkekről:

  • Keresztneved *:

    E-mail címed *:

    Feliratkozásommal elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót